Tìm nhà không khó

Tìm nhà không khó
64144b4d2d9d564144b4d2d9d5

𝐓𝐈̀𝐌 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎́ 𝐂𝐎́ 𝐇𝐐 𝐋𝐎

——- 2Pn 67m2 2wc giá 2,38Tỷ——-

–  hot nhất bây giờ không phải mùa hè mà là căn hộ 2pn giá 2,38 tỷ –

KHÔNG ĐĂNG ẢO- KHÔNG BÁO GIÁ ẢO

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́:

67m2 -2pn -2wc

𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭:

– bếp

– hút mùi

𝐓𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐈́𝐂𝐇:

– hồ bơi

– nhạc nước

– SHOPHOUSE,..

Vị trí: 4 Đào Trí phường Phú Thuận Quận 7 ngay Cầu Phú Mỹ, cách Phú Mỹ Hưng 5-7p  𝐱𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂: 𝟎𝟑𝟗𝟗𝟗𝟎𝟗𝟖𝟖𝟎 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡

b 7
Tìm nhà không khó 9
bb 2
Tìm nhà không khó 10
bbb 2
Tìm nhà không khó 11
bbbb 2
Tìm nhà không khó 12
bbbbb 2
Tìm nhà không khó 13
bbbbbb 1
Tìm nhà không khó 14
bbbbbbbb
Tìm nhà không khó 15
64144b4d2d9d564144b4d2d9d5

Trần Thu Oanh