Bán nhà độc lập mới xây xong

Bán nhà độc lập mới xây xong
641384346aef6641384346aef6

Bán nhà độc lập 52m2 x 3 tầng ô tô đỗ cửa tại Vĩnh Khê, An Đồng gần Hoàng Huy An Đồng chợ Vĩnh Khê đường Máng Nước ngay mặt tuyến 2 đường Máng

e8 4
Bán nhà độc lập mới xây xong 12

 bìa chính chủ

 hướng Đông Nam

 nhà độc lập 52m2 x 3tầng x 3PN, 3WC, PT, ô tô đỗ cửa tại Vĩnh Khê, An Đồng gần Hoàng Huy An Đồng chợ Vĩnh Khê đường Máng Nước ngay mặt tuyến 2 đường Máng

 giá 2580tr (tt nhẹ)

Mr. Thảo 0919356600

e6 3
Bán nhà độc lập mới xây xong 13
e7 2
Bán nhà độc lập mới xây xong 14
e9 1
Bán nhà độc lập mới xây xong 15
e0 1
Bán nhà độc lập mới xây xong 16
e5 2
Bán nhà độc lập mới xây xong 17
e4 1
Bán nhà độc lập mới xây xong 18
e3 2
Bán nhà độc lập mới xây xong 19
e2 2
Bán nhà độc lập mới xây xong 20
e1 2
Bán nhà độc lập mới xây xong 21
641384346aef6641384346aef6

Lý Phương Quỳnh